Regulamin

 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem internetowym www.femingerie.pl, zwanego dalej Sklepem.
 1. Sprzedającym jest IVRESSE Krzysztof Walczak, z siedzibą w Warszawie przy ul. Koszykowej 33/3, NIP: 701-013-49-93, REGON: 363081738, zwany dalej Sprzedającym/Operatorem Sklepu.
 1. Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:

a) wysyłając wiadomość na  adres poczty elektronicznej: femingerie@femingerie.pl

b) dzwoniąc pod numer: + 48 797 534 902

 1. Sklep oferuje książki wydawane przez wydawnictwo prowadzone pod tą samą firmą (patrz punkt 2.) oraz specjalistyczną bieliznę. Wymienione artykuły są sprzedawane w integralnych zestawach (zwanych dalej Produktami), nie mogą być sprzedawane bądź odsprzedawane osobno.
 1. Regulamin jest dostępny w na stronie internetowej www.femingerie.pl w sposób umożliwiający Klientowi w dowolnym momencie jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku elektronicznym.
 1. Wymagania techniczne:

a) Aby dokonać zakupów w Sklepie niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego. Konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu muszą być własnością Klienta rejestrującego się w femingerie.pl. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu „cookies” oraz włączoną obsługę JavaScript.

b) Zamówienie w Sklepie może być złożone przy użyciu komputera spełniającego minimalne wymogi: procesor min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzna obsługująca rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarki stron internetowych.

c) Dostęp do Sklepu może odbywać się przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych (Internet Explorer 8, Firefox 3, Opera 10, Chrome 4 lub wyższych oraz Safari)

7.  Składając zamówienie w Sklepie, Użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni i posiada zdolność prawną do zawierania umów i zobowiązuje się do nieskładania fałszywych lub nieuczciwych zamówień.

Składanie zamówień

 1. Warunkiem złożenia zamówienia przez Klienta w Sklepie jest akceptacja w całości  treści niniejszego Regulaminu.
 1. W celu złożenia zamówienia należy umieścić wybrane towary w koszyku a następnie postępować zgodnie z instrukcjami.
 1. Wszystkie towary oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 1. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 1. Zamówienie składa się wybierając z oferty Sklepu produkty oferowane do sprzedaży. Dodawanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku „Dodaj”.
 1. Przyjęcie zamówienia Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną tj. wysłanym, na wskazany przez Klienta, podczas rejestracji, e-mail. Potwierdzenie złożenia zamówienia będzie zawierało m.in.: numer zamówienia. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia.
 1. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu zostało zrealizowane prawidłowo, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionych Produktów.
 1. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 1. Klient może założyć konto w Sklepie aby złożyć zamówienie, lecz nie jest to wymagane. Klient zarejestrowany w Sklepie ma wgląd do swoich danych i może je aktualizować.

Płatności, czas i realizacja zamówień

1. Ceny Produktów znajdujących się w ofercie Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

2. Na życzenie Klienta każda transakcja realizowana przez Sklep może zostać potwierdzona paragonem lub fakturą VAT.

3. Klient Sklepu dokonuje płatności za zakupione Produkty w wybrany przez siebie sposób tj:

 • płatność kartą płatniczą/kredytową/debetową online w momencie złożenia  zamówienia (za pośrednictwem Dotpay lub PayPal)
 • płatność przelewem online w momencie złożenia zamówienia (za pośrednictwem Dotpay)
 • płatność online za pośrednictwem PayPal
 • płatność zwykłym przelewem bankowym
 • płatność gotówką przy odbiorze

4. Dostawy zakupów dokonanych przez Klienta w Sklepie są realizowane na adres wskazany
w zamówieniu przez Klienta wg poniższych zasad płatności:

 • Dostawa firmą kurierską na terenie Polski: koszt dostawy 16 zł
 • Dostawa Paczka 48 Poczta Polska: odbiór w Urzędzie Pcztowym. 11  zł za pierwszy produkt oraz dodatkowe 3,5 zł za każdy kolejny produkt w zamówieniu
 • Dostawa firmą kurierską na terenie Niemiec: koszt dostawy 50 zł
 • Dostawa firmą kurierską na terenie Wielkiej Brytanii: koszt dostawy 60 zł

5. Przy zakupie towaru Klient udziela Sprzedającemu  pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu umowy o dostarczenie towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź Poczty Polskiej.

6. W przypadku dostawy za pobraniem  kwota dostawy powiększona dodatkowo będzie o 10 zł. Przesyłki pobraniowe są realizowane tylko na terenie Polski.

7. Dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej realizowane są wyłącznie w dni robocze (od poniedziałku – piątku) w godzinach 8.00-17.00.

8. Sprzedające nie realizuje zamówień w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy.

9. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. W tych dniach nie będzie można zarezerwować terminu dostawy.

10. Termin dostawy określony w procesie akceptacji zamówienia jest wyrazem preferencji Klienta oraz możliwości logistycznych Sprzedającego.

11. Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia jeżeli:

 • Istnieją poważne wątpliwości, co do osoby Klienta;
 • Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez Sprzedającego za wymagające potwierdzenia;
 • Klient nie przestrzega zasad Regulaminu;
 • Zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn logistycznych.

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z art. 38 pkt 5 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów  w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Reklamacje Produktów

1. Klient może składać Sprzedającemu reklamacje dotyczące zawartej umowy na adres poczty elektronicznej: femingerie@femingerie.pl lub w formie pisemnej na adres: IVRESSE Krzysztof Walczak, ul. Koszykowa 33/3, 00-553 Warszawa.

2. Wraz z reklamowanym Produktem należy przesłać oryginał lub skan dokumentu zakupu.

3. Przesłany do Sprzedającego reklamowany Produkt powinien być zapakowany w sposób umożliwiający wysłanie przesyłki i jej otrzymanie przez Sprzedawcę w stanie nienaruszonym.

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego zgłoszenia reklamacyjnego , dowodu zakupu oraz przesyłki z reklamowanym Produktem.

5. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedającego Produkt wadliwy zostanie niezwłocznie wymieniony na wolny od wad. Koszt dostawy nowego Produktu wymienionego na skutek uznanej reklamacji obciąża Sprzedającego.

Zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.

Klient zobowiązany jest do nie dostarczania danych o charakterze bezprawnym, zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 ze zm.)

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe podane przez Klienta na formularzu zamówienia w sklepie internetowym femingerie.pl, są gromadzone i przetwarzane przez Sprzedającego – IVRESSE Krzysztof Walczak, z siedzibą w Warszawie przy ul. Koszykowej 33/3, NIP: 701-013-49-93, REGON: 363081738 zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 26 czerwca 2014 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane jedynie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim.  Każdy klient Sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych, poprzez kontakt wskazany w pkt 3 niniejszego Regulaminu.\

2. Administratorem danych osobowych jest firma IVRESSE Krzysztof Walczak, z siedzibą w Warszawie przy ul. Koszykowej 33/3, NIP: 701-013-49-93, REGON: 363081738 przestrzegająca polityki bezpieczeństwa danych osobowych.

3. Sklep internetowy www.femingerie.pl korzysta z plików cookies.

4. Sklep nie zbiera automatycznie żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies.

5. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych www.femingerie.pl. Cookies przeważnie zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz indywidualny numer.

6. Podmiotem, który zamieszcza na urządzeniu końcowym Klienta Sklepu pliki cookies oraz uzyskuje do nich dostęp jest Operator Sklepu: firma IVRESSE Krzysztof Walczak, z siedzibą w Warszawie przy ul. Koszykowej 33/3,

7. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a) przystosowania treści stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta Sklepu, a także optymalizacji używania stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają określić urządzenie Klienta Sklepu i zgodnie z nim wyświetlić stronę internetową, dopasowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) prowadzenia kampanii marketingowych

 1. W ramach funkcjonowania Sklepu stosowane są dwa podstawowe rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są to pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” są to pliki cookies przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich usunięcia przez Klienta Sklepu.
 1. Sklep wykorzystuje poniższe rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” – są to pliki cookies, dające możliwość korzystania z usług, które są dostępne
w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług, które wymagają uwierzytelniania w ramach działalności Sklepu;

b) „ochronne” są to pliki cookies mające za cel zapewnienie bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć dotyczących uwierzytelniania w ramach funkcjonowania Sklepu;

c) „wydajnościowe” – są to pliki cookies, które umożliwiają pozyskiwanie informacji na temat sposobu korzystania ze stron internetowych Sklepu;

d) „funkcjonalne” są to pliki cookies, które umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego, koloru lub rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik itp.;

e) „reklamowe” są to pliki cookies, które umożliwiają przekazanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich preferencji.

 1. W wielu przypadkach programy służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu. Klient Sklepu może dokonać w każdej chwili zmiany ustawień stosujących się do plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, żeby uniemożliwić automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować każdorazowo o ich zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje
  o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 1. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies potrafią oddziaływać
  na niektóre funkcje dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 1. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Operatorem Sklepu reklamodawców oraz kontrahentów.Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszego regulaminu oraz z zawieranych za pośrednictwem Sklepu umów sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy.

Facebooktwitter